Sunday, November 11, 2018

Al-Baqarah Ayat 270

3.2.270  
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 270:
.
Ringkasan tafsir;

Disini ada dua perkara yang disebut dalam ayat ini, berkaitan dengan nafkah dan nazar.

Apa-apa yang dibelanjakan dari nafkah untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib pada diri.  Sekiranya bersedekah dengan keadaan riak (dengan memukul canang sekeliling kampung bagi menunjuk-nunjuk dan bermuka-muka mengharapkan pujian dan balasan) atau bersedekah dengan harta haram mereka ini tidak dapat ditolong untuk menolak seksa Allah.

Apa-apa yang ada niat nazar bagi tujuan taat kepada Allah hendaklah ditunaikan dengan segera.

Niat nazar itu adalah wajib ditunaikan sekiranya niat itu tidak menderhakai Allah. Sekiranya gagal menunaikan nazar itu maka hendaklah membayar “denda sumpah” seperti salah satu daripada dibawah ini;

1. Memerdeka seorang mukmin.
2. Memberi makan 10 orang fakir miskin.
3. Memberi persalinana pakaian kepada 10 orang fakir miskin
.


Bagi mereka yang bernazar menderhakai Allah, maka tidaklah perlu teruskan niat tersebut dan memadai membayar “denda sumpah” dengan secukupnya.[previous] [next] [home] 

.
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah2
Terjemahan, 261~270,
 [GS] https://sites.google.com/site/45galas/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     

No comments:

Post a Comment