Sunday, November 11, 2018

Al-Baqarah Ayat 268

3.2.268
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 268:

Ringkasan tafsir;

Adapun mereka yang enggan membelanjakan harta kerana Allah dan loket bakhil adalah kerja syaitan yang menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh membuat keji.

Sedangkan Allah menjanjikan keampunan dan kurnia, sesungguhnya Allah maha luas kurnia lagi mengetahui.

.

[previous] [next] [home]
.
.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah2
Terjemahan,
261~270,
 [GS] https://sites.google.com/site/45galas/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     

No comments:

Post a Comment